File:Flag of Spain.svg

File:Flag of the United Kingdom.svg                                                 

PhDr. Jiří Kacetl

  jazykový servis

 

 

  Sídlo:   Pasteurova ul. 3, 669 02 Znojmo, Morava - CZ   (mapa)

 

Tel. 604 677822 (angličtina)    Tel. 605 816212 (španělština)                                              E-mail: jiri.kacetl@tiscali.cz  nebo  kacetlova@tiscali.cz 


 

  ANGLIČTINA           ŠPANĚLŠTINA

PŘEKLADY - TLUMOČENÍ – VYUČOVÁNÍ

 

  • Oboustranné překlady s ověřením soudního tlumočníka

  • Konsekutivní tlumočení  

  • Výuka pro jednotlivce i firmy

  • Cizojazyčné turistické prohlídky po městě Znojmě a okolí

 

 

 

Provádíme překlady všech běžných druhů dokumentů:

φ Právní dokumenty (smlouvy, notářské zápisy, plné moci, rozsudky soudů, úřední rozhodnutí, předvolání aj.),

φ Dokumenty související s podnikáním (mezinárodní obchod, výpisy z obchodního rejstříku, výroční zprávy, daňová přiznání, účetní doklady aj.)

φ Matriční dokumenty (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy)

φ Podklady pro kontrolu kvality, technické normy, certifikáty aj.

φ Výpisy z rejstříku trestů, cestovní doklady, osobní dokumenty (životopisy aj.)

φ Dokumenty dokladující dosažené vzdělání (vysvědčení, diplomy, osvědčení)

φ Lékařské zprávy, dopisy

φ Propagace a reklama (internetové stránky, reklamní brožury, katalogy)

 

Kvalita našich služeb je dána odborným vzděláním získaným na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (magisterské obory: anglistika a amerikanistika,  hispanistika), zahraničními stážemi (UK, USA, Kanárské ostrovy) a více než desetiletou praxí v oboru.